Konst

 
NJA:s Konstförening vänder sig till alla anställda inom SSAB, Plannja och Gestamp HardTech i Luleå. Vi har cirka 300 medlemmar men blir gärna fler. Vi köper årligen in konst till ett värde av cirka 60 000 kr. I samband med årsmötet i februari lottar vi ut årets konstinköp bland våra medlemmar. 
Konstföreningen anordnar även varje år flera utställningar i personalmatsalen Malmen. Vi har också ett antal konstlotterier per år. Om intresse finns anordnar vi även kurser i olje- och akvarellmålning.
 

Kontaktperson: Ordf. Maria Niva
Tel 0920-925 79 maria.niva@ssab.com