Bo Lakso ställer ut konst på restaurang Malmen

Bo Lakso född 1956 i Jierijärvi, Pajala kommun

Bosatt i Boden sedan 1967, men har hjärtat kvar i Tornedalen.

Har studerat på Sunderby folkhögskola, konstlinjen

Bosse skildrar ofta den norrbottniska naturens skiftningar samt den mer och mer avbefolkade Tornedalen men även annan konst.

Medlem i Svenska konstnärsförbundet, Bodens konstförening samt Luleå konstförening.

Bo Lakso

Tel: 070-398 89 92

bosse.lakso@gmail.com

www.konst.se/lakso