Konstinköp

Det är i huvudsak konstförenings styrelse som gör inköp av konst. Riktlinje vid inköp är att verken ska
- vara av varierad art  
- hålla hög standard
- främja olika tekniker
- variera i pris

Har du förslag på konstnärer och/eller inköp, kontakta någon i styrelsen