Styrelsen Konstföreningen 2021

Styrelse för NJA:s konstförening 2020

Ordförande:    
Maria Niva  tel. 0920-925 79

 maria.niva@ssab.com

Kassör:    
Tomas Westman   tel. 0920-922 43

 tomas.westman@ssab.com

Ledamöter:    
Susanne Bergström   tel. 0920-928 98

 susanne.bergstrom@ssab.com

Agneta Ekman  tel. 0920-922 30

 agneta.ekman@ssab.com

Britt-Marie Segerlund   tel. 0920-925 04

 britt-marie.segerlund@ssab.com

Lotta Jakobsson  tel. 0920-926 89

 lotta.jakobsson@ssab.com