Utställningen på restaurang Malmen - Face me

Estet-elever gestaltar i olika tekniker, hur det är att vara ung i Norrbotten Idag.

Utställningen pågår från den 2:a -8:e maj på Restaurang Malmen.