Korpklubben

Korpklubben NJA är en korporationsförening för personalen vid SSAB, Plannja och Gestamp HardTech i Luleå samt andra företag med avtal.

Föreningen stiftades år 1951 och har till uppgift att genom utövande av motionsidrott och friluftsliv verka för personalens trivsel, fysiska fostran samt främjande av god kamratskap.

Korpklubbens styrelse:

Ordförande: Mats Bäcklund SSAB

Vice ordförande: Susanne Bergström SSAB

Ledamöter:

Anton Andersson SSAB
Tomas Larsen SSAB
Madeleine Willberg SSAB
Peter Hedlund SSAB
Per-Olof Gerdin Gestamp HardTech
Adj. ledamot: Ronny Lindqvist SSAB

Suppleanter:
Mattias Selberg SSAB
Frank Flodström SSAB
Doris Svanberg SSAB
Lars Nordström SSAB