Höjd åldersgräns för barnen att träna på Friskvårdscentrum

Efter ett beslut i styrelsen för NJA Personalstiftelse, kan nu anställdas barn upp till 25 år träna i Friskvårdscentrum (tidigare åldersgränsen var 21 år).

Friskvårdscentrum