Medlemsanmälan eller uppdatera persondata till MC-klubben

Vill du bli medlem, fyll i samtliga nedanstående fält och skicka. (SSAB anställda fyller i LU nr. Övriga fyller i personnr. och bolag). Medlemmar som vill ändra sin adress, e-post eller tel.nr. använder samma formulär. Har ni inte mottagit någon bekräftelse inom två veckor, kontakta mats.castell@ssab.com.ANMÄLAN

Namn
Adress/Telefon
Epost
Personnummer/bolag