Styrelse MC-klubben

Ordförande: Hans Larsson tel. 070-358 24 75, vald till 2025

Vice ordförande: Jan Lundqvist tel. 43 16 05, vald till 2026

Sekreterare: Mats Castell tel. 070-358 25 85 vald till 2025

Kassör: Christer Silverplatz tel. 070-575 69 64 vald till 2025

Ledamot: Jörgen Liljeholm tel.070-359 79 80 vald till 2026

Ledamot: Roger Kaarle tel. 43 16 01, vald till 2025

Ledamot: Daniel Sandström tel. 070-366 61 37 vald till 2026

Ledamot: Edduart Castro tel. 070-358 21 33  vald till 2026

 

Valberedning: Mikael Lund (S.K),vakans, valda till 2025