21 juni 2024

Vävsektionen

Vävklubben startades för 1978 i en lokal på Trädgårdsgatan. Vi samlades kring ett gemensamt intresse och lärde oss av varandra. Idag håller vävklubben till i Hobbycentrum; dvs i gamla mässen, där vi träffas och delar med oss av våra kunskaper. Alla medlemmar fungerar som instruktörer, och nya medlemmar får all den hjälp vi kan ge.

Vi träffas tisdagar med start kl. 13.00
Vi hjälps då i förekommande fall åt att iordningsställa vävarna samt med annat nödvändigt för att sätta upp nya vävar.
Detta för att alla som vill kan lära sig att klara detta på egen hand för vävning i lokalen eller i hemmet.

Medlemsavgift: För närvarande (2021) 150 kr/år och ger  tillträde till lokalen, där du kan väva till självkostnadspris. Vi lär dig vävning och varpning (iordningsställa vävstolen). Allt detta i god gemenskap.

Styrelse 2021

Ordförande:
Birgitta Sundqvist tel: 070-522 87 38, epost: sundqvist.kyrkogatan@telia.com
Vice ordförande:
Barbro Alatalo tel.:073-050 26 63, epost: barbro.alatalo@banhof.se
Kassör:
Maj-Britt Olofsson tel: 073-067 49 60, epost: maj-britt.olof@hotmail.com
Sekreterare:
Margareta Hennix tel: 073-071 72 05, epost: maggenhennix@hotmail.com
Materialförvaltare:
Birgitta Sundqvist tel: 070-522 87 38, epost: sundqvist.kyrkogatan@telia.com
Ersättare:
Ingrid Burman, epost: dindi39@hotmail.com
Inga-Lisa Bäckström
Revisorer:
Eva Wallström, epost: eva.vallstrom@gmail.com
Signild Blom, epost: signild39@gmail.com
Valberedning:
Else-Maj Granberg, epost: alhamn@bredband.net
Margareta Edbom, epost: soedbom30@hotmail.com

Senaste Nytt

Inga nyheter ännu..