21 juni 2024

Regelverk för hyra av Vildmarks båt 2023

Regelverk för båtuthyrning 2023

Endast medlem i förening har rätt att boka.

Medlemmen är personligt ansvarig för vagn, båt, motor och all tillhörande utrustning.

Vid skada eller olycka så är medlemmen ersättningsskyldig.

Medlem har ej rätt att vidare låna bort till annan person denna utrustning.

Medlem är skyldig att se till att alla ombord har flytväst.
Medlem är också skyldig att ha god sjökunskap och kunna navigera i vatten.

Medlem måste närvara vid hämtning av båten, så att inspektion sker tillsammans med den som lämnar ut nycklarna.

Medlemmen står för bränsle och 2-taktsolja.

Båten återlämnas fulltankad (2% oljeinblandning) det innebär att i 5 liter bensin ska det tillsättas 1 deciliter 2-taktsolja.

Medlemmen skall vid användande av utrustning uppföra sig så att det inte kan skada föreningen anseende.

Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, samt att en ny inspektion sker vid återlämnandet av nycklar.

Endast 1 bokningstillfälle per medlem, dvs efter nyttjande så kan man boka igen.

Max 7 dygn per tillfälle.

Lediga tider finns att kontrollera med

Dick Fagerlund 070-358 21 48.