21 juni 2024

Information om Vildmarks jaktområden

Jakt i Måttsund:

SSAB Vildmark har för närvarande tillgång till 3 småviltkort för Måttsunds VVO.

Kortet är för utlåning till medlem i SSAB Vildmark och gäller under förutsättning att Statligt jaktkort är löst och är gilltigt.

Regler:

-Småviltkort bokas hos någon av ordf. sekreterare eller kassör(Dessa har behörighet att lägga in bokning i outlook. Se www.njafritid.se

-Kontroll när och vilka kort som är tillgängliga kan ske i Outlook- Kalender ”Småviltjakt Måttsund”. OBS detta kan endast göras inom SSABs nätverk. 

-Max 2 kort per tillfälle och medlem. Kort hämtas av medlemmen personligen i Västra vakten. Tidigast kl 20:00 dagen innan bokad jaktdag.

-Medlem SSAB Vildmark kan tillsammans med annan nyttja 2 kort under förutsättning att medföljande uppfyller kraven för att bedriva jakt enligt Svensk jaktlagstiftning och andra av samhället och Måttsund uppställda krav. Icke medlem får inte jaga på egen hand, ska jaga i sällskap med medlem SSAB Vildmark.

-Kort skall återlämnas senast 20:00 sista bokningsdagen.

-Bokning kan endast ske för ett tillfälle (2 dagar) åt gången. Ny bokning kan ske tidigast efter att gällande bokning är avklarad.

-Kostnad för förlorat/förlorade kort ersätts av medlem SSAB Vildmark som kvitterat ut småviltkorten.

-Medlem samt medföljande ska på anmodan visa upp Medlemskort(gäller endast medlem), Statligt jaktkort samt småviltkort.

-Rapport av genomförd jakt och eventuellt fällt vilt ska senast när småviltkorten återlämnats rapporteras på jaktrapportvildmark@gmail.com. Ej rapporterat resultat kan innebära vi tappar Småviltkorten. Ej levererad jaktrapport kan innebära avstängning för medlem av bokning av nya Måttsundskort.

Karta över jaktområde:

 

Samordning Måttsunds Viltvårdsområde- Älgjakt

Kvällen innan jakt kontaktas Kjell Cullberg på telefon eller SMS för att kontrollera var eventuell älgjakt bedrivs.

Kjell nås på 076-1444678

SSAB Vildmarks styrelse äger rätt att neka till utlåning, eller återkalla lån  av Småviltkort. Äganderätten till Småviltkortet är SSAB Vildmarks.

 

Jakt i Alviksträsk

Vid småviltsjakt i Alviksträsk mellan 2023-09-01 t.om 31 Januari 2024, kontakta Älgjaktsledare och meddela när ni kommer jaga.

Kenneth Pontér 073-8419553 alternativt Alf Mogemark 070-2446870.

Areal: 175 Ha

Småviltjakt enligt jakttabell. Vid småviltjakt under pågående älgjakt ska samråd ske med älgjaktledare. Ingen jakt i närheten av boningshus. 

Särskilt Älgjaktkort ska lösas innan jakt på älg, för 2022 sista anmälningsdag 26/8. Betalning 400 kr swishas till 123 131 98 13 eller bankgiro 620-5389.

Karta över jaktområde: