21 juni 2024

Personalstiftelsen

Personalstiftelsens övergripande uppgift är att stödja och befrämja fritidsverksamheten vid SSAB, Plannja och Gestamp Hardtech i Luleå.

Personalstiftelsens styrelse:

Ordförande: Sandra Söderberg SSAB

Ledamöter:
Johan Jonsson SSAB
Eva Lundman Gestamp Hardtech
Kristina Elg Christoffersson SSAB
Andreas Mejfeldt SSAB
Anders Sjöberg Gestamp Hardtech
Leif Lundberg SSAB
John Harila SSAB

Adj. ledamöter:
Ronny Lindqvist SSAB
Robert Holmström SSAB