21 juni 2024

Vatten

För att din kropp ska fungera som den ska krävs en konstant vätskebalans. På en dag omsätter din kropp vatten som motsvarar ungefär 3-4 procent av din kroppsvikt. Omsättningen sker i form av urin, avföring samt avdunstning via hud och lungor.

Det är viktigt att balansera vätskeförlusten med att dricka lika mycket. På en dag bör man alltså dricka mellan 2-2,5 liter vätska. Eftersom törst inte uppkommer förrän vätskemängden i kroppen har minskat rejält, är det viktigt att dricka både före och efter ett träningspass.

Källa: korpen.se